Kontakt oss

St. Olav vgs 
Jens Zetlitzgt. 33
4008 Stavanger

Telefon: 51 92 29 00

E-post: stolav-vgs@skole.rogfk.no

Åpningstider:
Mandag kl.07.45 - 15.30
Tirsdag kl.07.45 - 15.30
Onsdag kl.07.45 - 15.00 
Torsdag kl.07.45 - 15.30
Fredag kl.07.45 - 15.00 

Postadresse:
St. Olav vgs
Jens Zetlitzgt. 33
4008 Stavanger

Kontonummer: 8601 89 38164

Fakturainformasjon:
Alle leverandører må sende elektronisk faktura (EHF). Benytt organisasjonsnummer 971 045 698

Fakturaen må merkes: St. Olav vgs og ressursnummer på den personen som skal være mottaker av faktura.