Internasjonal klasse Vg1

Du kan søke deg inn i vår internasjonale klasse på Vg1 (1STI). Når det gjelder faglig innhold og eksamensordning er tilbudet identisk med Vg1 i studiespesialiserende utdanningsprogram og gir akkurat de samme valgmulighetene videre. Spesielt for Internasjonal klasse er følgende:

  • I naturfag vil du få lærebok både på norsk og engelsk, og noen tema kan bli gjennomgått med engelske begreper i tillegg til de norske.
  • Du får én time per uke i faget "Critical Thinking" som undervises fullt ut på engelsk. Faget har ikke eksamen eller karakter, men gir deg en smakebit av IB-faget Theory of Knowledge. Critical Thinking er ment å utvikle din evne til å tenke selvstendig og kritisk. Dessuten vil du kunne utvikle dine ferdigheter i engelsk. 
  • Elever i internasjonal klasse deltar i et en-ukes utvekslingsprogram med elever fra Finland, Polen, Italia og Skottland (LEAP). I år er det St. Olav som er vertskap for samlingen i oktober. Da ønsker vi 50 elever og lærere velkomne til Stavanger, og de skal bo hos oss og delta i et kulturelt utvekslingsprogram. Dette er en del av Erasmus-programmet.

Internasjonal klasse er ment for deg som vurderer å gå videre på International Baccalaureate (IB) og/eller som vil styrke sine engelskkunnskaper. Du står fritt til å søke hva du vil i Vg2. Ved oversøking legger vi vekt på karakterer fra ungdomsskolen. Dersom du vil søke Internasjonal klasse, søker du på vanlig Vg1, men krysser av for internasjonal klasse i tilleggskjemaet som ligger på hjemmesiden før skolestart.

European Student Conference, Stavanger, Norway, 2-6 Oktober 2017

Kort om LEAP i Internasjonal klasse på St. Olav vgs

LEAP er et europeisk ERASMUS-prosjekt som står for Linked European Awareness Program og inkluderer skoler fra Finland, Italia, Polen, Skottland og Norge. Det har som målsetning å knytte kontakter mellom ungdom fra forskjellige nasjoner og skape økt kulturforståelse.  

Prosjektet startet i 1994 på et multikulturelt seminar i Lockerbie i Skottland etter Pan-Am-katastrofen. Det var viktig for ungdom fra Lockerbie å få kontakt med ungdommer fra andre nasjoner. St Olav vgs har siden den gang enten vært vertskap eller deltatt med elevgrupper i de forskjellige landene involvert i prosjektet.

I år er det St. Olav vgs som har æren av å være vertskap, og i oktober 2017 vil vi ønske velkommen til om lag 50 lærere og elever fra disse landene. Tradisjonen tro skal de bo sammen med våre elever fra I-klassen og deres familier, slik at oppholder vil ikke medføre noen kostnader for de tilreisende.

St. Olav vgs vil arrangere et møte med mer detaljert informasjon for foreldre og elever i god tid før LEAP-uken.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson