Info om Forskerlinjen

St. Olav tilbyr forskerlinje i realfag. Forskerlinjen er en variant av det ordinære programområdet for realfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering, men med en del elementer i tillegg. Forskerlinje er et treårig løp. Inntaket skjer på skolen etter at fylkeskommunen har gitt beskjed om hvem som har kommet inn på St Olav. Inntaket til forskerlinje er basert på karakterer, spesielt karakter i matematikk og naturfag.

  • I Vg1 får du to ekstra timer per uke i programfaget Teknologi og forskningslære X. Dette faget gir erfaringer med realfag i praksis og har som mål å skape en arena for undring og nysgjerrighet. I Vg1 har forskerlinjen et samarbeidsprosjekt med Statoil, der elevene får mulighet til å jobbe med en case. Du må ta matematikk 1T. 
  • I Vg2 forutsetter vi at alle elevene tar R1 (matematikk for realfag), Fysikk 1, Kjemi 1 og Teknologi og forskningslære 1. I Vg2 tar du som forskerelev også faget Teknologi og Design på UiS som gir deg 10 studiepoeng. Det er mye overlapp mellom Teknologi og forskningslære 1 og dette universitetsfaget, så vår erfaring er at elevene består med glans.
  • I Vg3 forutsetter vi at alle elevene tar R2 (matematikk for realfag) og Kjemi 2. Du kan videre velge mellom Fysikk 2 og Biologi 2. Begge disse fagkombinasjonene vil gi deg full pott med fordypningspoeng for realfag. Det er i Vg3 også mulig å ta fag som gir deg studiepoeng på Universitetet i Stavanger. Elever har tatt fag i matematikk og kjemi på UiS. St Olav holder bøker og gir noe veiledning, men semesteravgift må du betale selv. 
  • St. Olav har et utvidet budsjett for ekskursjoner og flere partnerskapsavtaler for forskelinjen. I Vg2 har forskerlinje elevene en egen studietur (i flere år har det vært til Toulouse, med besøk på AIRBUS og på universitetet i Toulouse som har eget opplegg for norske ingeniørstudenter). Forskerlinjen har også egen studietur i Vg3. (I de siste årene har det vært til CERN i Sveits.)  

Antall plasser på Forskerlinjen i Vg1 er per dags dato maksimalt 56 elever. Om det opprettes en eller to klasser vil avhenge av antall søkere.
Dersom du vil søke forskerlinjen søker du Vg1, og krysser av for Forskerlinjen i det digitale tilleggskjemaet som ligger på hjemmesiden før skolestart.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson