Hvorfor velge Forskerlinjen?

Politikerne satser på det de kaller "Talenter i realfag" og det vi på St. Olav kaller for Forskerlinjen. Tilbudet er en variant av et ordinært realfagsløp, men har i tillegg til ordinære programfag en kombinasjon med fag på Universitetet i Stavanger (UiS). Vi legger altså til rette for at du kan begynne litt forsiktig på høyere utdanning mens du ennå går på videregående.

På Forskerlinje Vg1 vil elevene kunne ta faget Teknologi og forskningslære, og være med på et samarbeidsprosjekt med Statoil. Man er i klasse med andre elever som også har valgt Forskerlinje, noe som gir en synergieffekt i at elevene kan hjelpe hverandre fram, både med tanke på hvordan de når faglige mål, og for å få et nettverk med andre elever som er interessert i de samme fagene. 

I Vg2 har Forskerlinjen et samarbeid med Universitetet i Stavanger, som gjør det mulig for elevene å få studiepoeng samtidig som de går på videregående skole. Ikke mange videregående skoler i Norge har et slikt samarbeid med et universitet. Forskerlinje Vg2 har en en ukes studietur i løpet av året. De senere år har vi besøkt bla AIRBUS i Toulouse.

Det er mulig for elever som går Forskerlinje i Vg3 å ta eksamen i ulike fag på Universitetet i Stavanger. Dette er ikke et krav, men noen elever opplever det å tyvstarte på universitetsstudier som svært motiverende. Disse elevene får faglig veiledning fra realfaglærere på St. Olav i forkant av eksamen.
I Vg3 har Forskelinjeelevene en studietur til Geneve i Sveits, der besøk på CERN og en tur i "Einsteins fotspor" i Bern har stått på programmet.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson