Hvorfor velge Forskerlinjen?

Det satses på "Talenter i realfag", det vi på St. Olav kaller for Forskerlinjen. Tilbudet er en variant av et ordinært realfagsløp, men har i tillegg til ordinære programfag en kombinasjon med fag på Universitetet i Stavanger (UiS). Vi legger altså til rette for at du kan begynne litt forsiktig på høyere utdanning mens du ennå går på videregående.

På Forskerlinjen i Vg1 vil tar elevene faget Teknologi og Forskningslære X. De deltar også i et samarbeidsprosjekt med Statoil om karbon fangst og lagring. Elevene er samlet som en klasse i de fleste fag, noe som gir en synergieffekt i at elevene kan hjelpe hverandre fram, både med tanke på hvordan de når faglige mål, og for å få et nettverk med andre elever som er interessert i realfag. 

I Vg2 har Forskerlinjen et samarbeid med Universitetet i Stavanger, som gjør det mulig for elevene å få studiepoeng samtidig som de går på videregående skole. Ikke mange videregående skoler i Norge har et slikt samarbeid med et universitet. Forskerlinje Vg2 har en en ukes studietur i løpet av året. De senere år har vi besøkt bla AIRBUS i Toulouse.

Det er mulig for elever som går Forskerlinje i Vg3 å ta eksamen i ulike fag på Universitetet i Stavanger. Dette er ikke et krav, men noen elever opplever det å tyvstarte på universitetsstudier som svært motiverende. Disse elevene får faglig veiledning fra realfaglærere på St. Olav i enkelte av fagene.
I Vg3 har Forskelinjeelevene en studietur til Geneve i Sveits, der besøk på CERN og en tur i "Einsteins fotspor" i Bern har stått på programmet.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson