Rådgivertjenesten

Du finner rådgiverne på rom 205. Kom innom når det passer, eller send oss en mail eller sms.

Sosialpedagogisk rådgiver (SOS) har følgende oppgaver:

Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter

Formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner

Samarbeide med elever, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen.

Karriereveileder har følgende oppgaver:

Veiledning og rådgiving om valg av utdanningsveier og valg av yrke.

Informasjon om utdanningsveier, arbeidsmarked, søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger i inn- og utland.

Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy.  

Rådgivingen kan foregå både i grupper og individuelt.

(Elever kan se på it’s learning for oppdaterte lenker og informasjon.)

Alle rådgiverne har taushetsplikt. 

    

Kari Hauge

Sosial-pedagogisk rådgiver

Ansvar for klasser: 1STA-E, 2STA-E og 2STG-H,
3STC-E og 3STG-H, 2IB alle og 3IB alle

    

Mail:

Kari.hauge@skole.rogfk.no

Telefon:

922 12 173/ 51 92 29 09

Kontortid: Alle dager 8-14.
(Minus undervisningstimer)
Rom 205 A

elisabeth
 

Elisabeth Bø

Sosial-pedagogisk rådgiver

Ansvar for klasser: 1STF-J, 2STF, 3STA-B og 3STF.

 

Mail:

Elisabeth.bo@skole.rogfk.no 

Telefon:

932 28 526

Kontortid;
Mandag kl 12.00-13.00
Onsdag kl 12.00-13.30
Torsdag kl 08.10-11.30
Rom 204

197266
 

Karen Marie Halden

YoU-rådgiver/ Karriereveileder 
Ansvar for klasser: 1STA-E, 2STD-H, 3STA-C, 3IB

 

Mail:
Karen.marie.halden@skole.rogfk.no

Telefon:

905 822 91/ 51 92 29 14

Kontortid: Alle dager 9-15.
(Minus undervisningstimer)
Rom 205 C

002534
 

Kenneth Kastet

YoU-rådgiver/ Karriereveileder
Ansvar for klasser: 1STF-J, 2STA-C, 3STD-H, 2IB 

 

Mail:

Kenneth.kastet@skole.rogfk.no 

Telefon:

911 93 986 / 51 92 29 13

Kontortid: Alle dager 9-15
(Minus undervisningstimer)
Rom 205 B

Hvis du vil ha nyhetsbrev fra rådgiverne med oppdateringer og opplysninger kan du melde deg på her: