Rådgivertjenesten

Du finner rådgiverne på rom 205. Kom innom når det passer, eller send oss en mail eller sms.

Sosialpedagogisk rådgiver (SOS) har følgende oppgaver:

Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter

Formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner

Yrkes- og utdanningsrådgiverne (YOU) har følgende oppgaver: 

Samarbeide med elever, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen. 

Veiledning og rådgiving om valg av utdanningsveier og valg av yrke.

Informasjon om utdanningsveier, arbeidsmarked, søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger i inn- og utland.

Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy.  

Rådgivingen kan foregå både i grupper og individuelt.

(Elever kan se på it’s learning for oppdaterte lenker og informasjon.)

Alle rådgiverne har taushetsplikt. 

personal_Halden_Karen Marie
    

Karen Marie Halden

YoU-rådgiver/ Karriereveileder 
Ansvar for:
1STE, 1STG, 1STH, 1STI, 1STJ, 2STA, 2STB, 2STC, 2IB, 3STA, 3STC, 3STD, 3IB

    

Mail:
Karen.marie.halden@skole.rogfk.no

Telefon:
905 822 91/ 51 92 29 14

Kontortid: Alle dager 9-15.
(Minus undervisningstimer)

personal_Hauge_Kari
 

Kari Hauge

Sosial-pedagogisk rådgiver

Ansvar for alle klasser (ST og IB)

 

Mail:

Kari.hauge@skole.rogfk.no

Telefon:

922 12 173/ 51 92 29 09

Kontortid: Alle dager 8-14.
(Minus undervisningstimer)

terje
 

Terje Andreassen 

YoU-rådgiver/ Karriereveileder

Ansvar for:
1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STF, 2STD, 2STE, 2STF, 2STG, 2STH, 3STB, 3STC, 3STF, 3STG, 3STH

 

Mail:

Terje.andreassen@skole.rogfk.no

Telefon:

452 44 809 / 51 92 29 13
Kontortid: 9-15 mandag til torsdag, eller etter avtale.

         

Hvis du vil ha nyhetsbrev fra rådgiverne med oppdateringer og opplysninger kan du melde deg på her:

Kontaktperson