Rådgivertjenesten

Du finner rådgiverne på rom 205. Kom innom når det passer, eller send oss en mail eller sms.

Sosialpedagogisk rådgiver (SOS) har følgende oppgaver:

Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter

Formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner

Yrkes- og utdanningsrådgiverne (YOU) har følgende oppgaver: 

Samarbeide med elever, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen. 

Veiledning og rådgiving om valg av utdanningsveier og valg av yrke.

Informasjon om utdanningsveier, arbeidsmarked, søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger i inn- og utland.

Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy.  

Rådgivingen kan foregå både i grupper og individuelt.

(Elever kan se på it’s learning for oppdaterte lenker og informasjon.)

Alle rådgiverne har taushetsplikt. 

personal_Halden_Karen Marie
    

Karen Marie Halden

YoU-rådgiver/ Karriereveileder 

    

Mail:
Karen.marie.halden@skole.rogfk.no

Telefon:

905 822 91/ 51 92 29 14

Kontortid: Alle dager 9-15.
(Minus undervisningstimer)

personal_Hauge_Kari
 

Kari Hauge

Sosial-pedagogisk rådgiver

Ansvar for alle klasser (ST og IB)

 

Mail:

Kari.hauge@skole.rogfk.no

Telefon:

922 12 173/ 51 92 29 09

Kontortid: Alle dager 8-14.
(Minus undervisningstimer)

         
kenneth
 

Kenneth Kastet

YoU-rådgiver/ Karriereveileder

 

Mail:

Kenneth.kastet@skole.rogfk.no 

Telefon:

911 93 986 / 51 92 29 13

Kontortid: Alle dager 9-15
(Minus undervisningstimer)

Hvis du vil ha nyhetsbrev fra rådgiverne med oppdateringer og opplysninger kan du melde deg på her:

Kontaktperson