Tilgang Skolearena

I Skolearena kan dere som foresatt følge elevenes fravær og karakterer gjennom skoleåret. For å få tilgang må eleven være under 18 år og dere må følge oppskriften i vedlegget.

Del denne artikkelen på: