Helsesøster

Helsesøster Elisabeth Haga kan treffes på St.Olav hver tirsdag kl 09.30 - 15.00 på rom 204. Det er ikke nødvendig å bestille tid på forhånd. Hun kan også nås på mobilnummer 477 58 127 eller på e-post. Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.
Tilbudet er gratis.

Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.
Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom, vakttelefon 900 93 544.

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.
Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Lenke til  Helsestasjon for Ungdom

PERSONAL_Haga_Elisbet
Del denne artikkelen på: