Vurdering i fag, orden og atferd

Vurdering i fag

Formålet med vurdering i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til elevene underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. Vurderingen skal gi god tilbakemelding og veiledning. Skolen har laget en oversikt med informasjon om viktige bestemmelser om vurdering i fag og skolens vurderingspraksis.

Vurdering i fag St. Olav

 

Orden og atferd

Formålet med vurdering i orden og i atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd.

Her finner du mer informasjon om viktige bestemmelser om vurdering av orden og atferd, og skolens praksis på dette området:

Orden og atferd St. Olav

Del denne artikkelen på: