Skoleskyss

Gratis skoleskyss

Elever som bor i et område med definert lavt rutetilbud, kan ha rett på fri skoleskyss. Ett av følgende kriterier må være oppfylt:

  • Eleven bor utenfor Ungdomsbillett-sonen og har lengre enn seks kilometer skolevei. På kartet markeres adressen med oransje når du holder pilen over adressen i søkeresultatene. Vi anbefaler Ungdomsbillett til elever som bor innenfor det røde feltet. Ungdomsbilletten er det billigste alternativet for ungdommer fra og med 15 til og med 22 år. 
  • Eleven er over 22 år og har lengre enn seks kilometer skolevei (målt langs korteste farbare vei).
  • Du må benytte båt til og fra skolen, bor utenfor ungdomsbillett-sonen og har kortere enn seks kilometer til skolen.

Individuelt tilrettelagt skyss

Elever som har varige eller midlertidige funksjonshemninger, kan ha rett på fri skoleskyss uavhengig av reiselengde.

  

NB! Elever har ikke rett til å få skyss til andre steder eller tidspunkt enn hva som er avtalt.

Kontaktperson