Fraværsrutiner

Alle elever har plikt til å møte og delta

Elever skal møte fram og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær kan på ST føre til at det ikke kan gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. På IB er det plikt til å delta underveis for å få opprykk til neste årstrinn og for å få gå opp til eksamen.

Her finner du informasjon om viktige bestemmelser og skolens praksis knyttet til elevfravær:

Fravær St. Olav

Som elev kan du registrere eget fravær i SkoleArena.

Brukerveiledning SkoleArena

Del denne artikkelen på: