Elevvurdering

Hovedformålet med vurdring er å fremme læring og utvikling gjennom tilbakemeldinger og framovermeldinger. I tillegg skal vurdering uttrykke kompetansen til elevene underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. I dokumentet under beskrives hovedprinsipper for skolens vurderingspraksis innenfor utdanningsprogrammet for studiespesialisering (ST). Merk at dokumentet er tilpasset fagfornyelsen og vil være gjenstand for endringer/revisjoner.

Elevvurdering ST St. Olav

Del denne artikkelen på: