Tilgang Skolearena

I Skolearena kan dere som foresatt følge elevens vurderinger og karakterer gjennom skoleåret. Oversikt over elevens fravær vil bli sendt ut på e-post en gang per termin. For at foresatte skal få tilgang må eleven være under 18 år og dere må følge oppskriften i vedlegget.

Del denne artikkelen på: