Foreldremøter og konferanser

Foreldresamarbeid

Samarbeidet mellom skole og foresatte er svært viktig også i den videregående skolen. Foresatte inviteres til å ta kontakt med kontaktlærer/ Personal Tutor, faglærere eller skolens ledelse ved behov. Særlig viktig er det at skolen raskt får beskjed dersom elevene opplever utfordringer knyttet til læringsmiljøet. Se mer om dette under fanen «Trygt og godt skolemiljø» på skolens hjemmeside.

Foreldremøter

I september kaller skolen inn til foreldremøte for foresatte og elever i VG1 og VG2. Her vil det blant annet bli gitt informasjon om skolen, opplæringen og læringsmiljøet. I tillegg vil skolen kalle inn til foreldremøte for VG1 i januar. Her vil særlig elevenes valg av fag og fagområder i VG2 bli vektlagt.

Samtale med foresatte og kontaktlærer

I forbindelse med avslutningen av første termin vil foresatte og elever i VG1 bli kalt inn til samtale med kontaktlærer. Foresatte til elever i VG2 inviteres til å be om samtale med kontaktlærer/ Personal Tutor når dette er ønskelig. Elevene inviteres også til disse samtalene.