Presentasjon forsert løp

Oppmøtet på Kannik skole var stort da tilbudet om å ta fag på videregående nivå for ungdomsskoleelever ble presentert. Presentasjonen fra møtet ligger vedlagt. Les også på  Kannik Skole sin hjemmeside for forslag til avtale mellom skole og elev.

Ta kontakt med St.Olav vgs hvis dere har spørsmål.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson