Mini-FN 29. og 30. November 2018

Mini-FN 29. og 30. November 2018

Møte i Sikkerhetsrådet om konflikten i Jemen

Mini-FN arrangeres i år for 18. gang den 29. og 30. november 2018 på St. Olav videregående skole, med økonomisk støtte fra Rogaland Fylkeskommune. Mini-FN er et samarbeid mellom FN-sambandet og St. Olav vgs.

Mer enn 100 elever fra åtte av fylkets videregående skoler er i to dager med på et krevende rollespill hvor de representerer 20 regjeringer i FNs sikkerhetsråd. Rollespillet handler om situasjonen i Syria, men og om Saudia-Arabias rolle.

Gymsal og foaje på St.Olav vgs blir for anledningen en etasje i FN-bygningen i New York, og rundt i korridorer og inn og ut av grupperom valser unge diplomater med hvit snipp, blå id-kort, dokumenter under armen og resolusjonsforslag i hodet.

Deltakende elever får innsikt og trening i demokratiske prosesser på en spennende måte, og de får økte kunnskaper om arbeidsmåtene i FN-systemet. Elevene utvikler forståelse for at forpliktende samarbeid – både nasjonalt og internasjonalt er nødvendig for å finne fram til gode løsninger for flere parter.

Med hilsen

Sidsel Lyngstad

Avdelingsleder språk, samfunnsfag og økonomi

St.Olav vgs.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson