Kjerneprøver fra dypet - 2800 m under havbunnen

  • Kjerneprøver fra dypet - 2800 m under havbunnen
  • Kjerneprøver fra dypet - 2800 m under havbunnen

St Olav er en av flere vgs i Rogaland som drar nytte av et nytt geofaglig samarbeidsprosjekt med UiS ved institutt for energiressurser. Vi har hatt besøk av deres studenter, og våre elever er invitert til campus oppe på "høyden". Prosjektet har også gitt oss tilgang til seismikk- og borehullsdata og borekjerner som blir brukt i undervisning her på skolen. 

Her er geofagelever i ferd med å studere kjerner fra reservoaret på Vargfeltet i Nordsjøen. Dette er sandstein som er full av olje, og av fossile skjell som forteller om avsetning på en subtropisk strand for 160 millioner år.

Del denne artikkelen på: