Informasjonsmøte om forsert løp

  • Informasjonsmøte om forsert løp
  • Informasjonsmøte om forsert løp
  • Informasjonsmøte om forsert løp

St.Olav tilbyr forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk. Det vil si at ungdomsskoleelever følge undervisning på videregående nivå i disse fagene. Informasjonsmøte for aktuelle elever med foresatte er 28.mai klokken 1800 på Kannik skole.

Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som opplever for lite utfordringer i ungdomsskolen. Les mer om ordningen her.

På informasjonsmøtet vil det også bli informert om internasjonal klasse og forskerlinjen.

Del denne artikkelen på:
Forsert løp

St.Olav tilbyr forsert løp. Det vil si at i utvalgte fag kan ungdomsskoleelever følge undervisning på videregående nivå. Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som opplever for lite utfordringer i ungdomsskolen. 

Kontaktperson