Fylkesordfører til St. Olav vgs

  • Fylkesordfører til St. Olav vgs
  • Fylkesordfører til St. Olav vgs
  • Fylkesordfører til St. Olav vgs

Fylkesordføreren kom til st. Olav for åpningen av StOlavtinget 2019

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet St Olav Tinget mandag 11. mars 2019 på St Olav Videregående Skole. Dette er første gang st. Olav prøver dette politikkrollespillet. I rollespillet skal elevene i 1ST ha sin egen Storting som foregår over en dag. St Olav Tinget skal informere og inspirere de unge elevene til å engasjere seg i politikken “Det å lære om demokrati, og det å ha god innsikt i hva demokrati er, er noe vi må ta på alvor” som Fylkesordføreren sa i åpningstalen.
 “Jeg håper at det arbeidet, og det der er med på i dag gir dere inspirasjon til å engasjere dere politisk.”

St Olav Tinget består av de ulike partiene, i tillegg til et presidentskap, en regjering og pressen. St Olav Tinget skal ta for seg ulike saker, der elevene skal presentere og debattere om sakene for partiene de står for.

“Ungdommene er ikke bare fremtiden, ungdommene er her og nå og det er saker som engasjerer dere her og nå. Så ikke vent til fremtiden, men sørg for at dere involverer og engasjerer dere nå.”

Av Eva L. Hilmarsen og Tuva Aareskjold

Del denne artikkelen på: