Fantastisk flott Merkur-oppsetning!

  • Fantastisk flott Merkur-oppsetning!
  • Fantastisk flott Merkur-oppsetning!
  • Fantastisk flott Merkur-oppsetning!
  • Fantastisk flott Merkur-oppsetning!
  • Fantastisk flott Merkur-oppsetning!

Det var stor begeistring og stående applaus etter premieren på årets Merkur-oppsetning «Mislykte nordmenn». Publikum fikk presentert en rekke tragiske, komiske og tragikomiske skjebner som hver for seg, og som en helhet, belyste stykkets overordnede tema: Hvor lett det er å føle seg mislykket i verdens mest vellykkede land. Elevene leverte imponerende skuespill som virkelig berørte alle som var tilstede. Tusen takk til alle elevene i ensemblet, og til regissør Penda Faal! Til dere som ikke allerede har kjøpt billett er det bare en ting å gjøre: www.linticket.no

Hilsen fra en stolt St. Olav rektor!

Aftenbladet har gitt strålende kritikk: https://www.aftenbladet.no/kultur/i/A2K735/Vellukka-om-mislukka-nordmenn

Aftenbladet hadde også en artikkel i forkant av premieren: https://www.aftenbladet.no/kultur/i/l1Pzn7/Mislykket-suksess-pa-St-Olav-videregaende

Del denne artikkelen på: