• Forside
  • Aktuelt
  • Fabrikkeier Martin Fredrik og hustru Gunhild Kleppes legat

Fabrikkeier Martin Fredrik og hustru Gunhild Kleppes legat

Studenter som har tatt avsluttende eksamen ved St. Olav videregående skole i Stavanger og studerer videre ved handelshøyskole eller universitet, enten her i landet eller i utlandet, kan søke om stipend. 

Formål: å dele ut stipend til elever som har avsluttende eksamen ved St. Olav videregående skole, og som akter å studere videre ved universitet eller høyskole, enten her eller i utlandet.
Studenter som har tatt avsluttende eksamen ved St. Olav videregående skole i Stavanger og studerer videre ved handelshøyskole eller universitet, enten her i landet eller i utlandet, kan søke om stipend. 

Stipend kan gis for inntil tre år. Ved utdeling tas hensyn til søkerens dyktighet og muligheter til å kunne nyttiggjøre seg en videre utdannelse. Det vil også bli lagt vekt på utformingen av søknaden. Stipend gis for ett år om gangen. Det må søkes på nytt for hvert år, og de nye eksamensresultatene er avgjørende for eventuelt nytt stipend. Stipend vil bli tildelt i et begrenset antall og til søkere som kan fremvise eksamensresultater godt over middels.

Søknad vedlagt kopi av vitnemål, karakterutskrifter m.v. sendes elektronisk på mail.

Søknadsfrist: 01.11.2018

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Helene Hylle 
Postadresse: Jens Zetlitzgt. 33, 4008 Stavanger
Tlf: 51 92 29 05 / Mob: 924 66 567
E-post: helene.hylle@skole.rogfk.no 

Del denne artikkelen på: