• Forside
  • Aktuelt
  • Elevene i Samfunnsøkonomi 1 har denne uka vært med på to foredrag i forbindelse med økonomifestivalen Kåkånomics.

Elevene i Samfunnsøkonomi 1 har denne uka vært med på to foredrag i forbindelse med økonomifestivalen Kåkånomics.

  • Elevene i Samfunnsøkonomi 1 har denne uka vært med på to foredrag i forbindelse med økonomifestivalen Kåkånomics.
  • Elevene i Samfunnsøkonomi 1 har denne uka vært med på to foredrag i forbindelse med økonomifestivalen Kåkånomics.

På onsdag tok vi turen opp til Universitetet i Stavanger, hvor vi fulgte fagseminaret med tittelen «Omstilling, ulikhet og uro». Her fortalte den anerkjente professoren Kalle Moene ved Universitetet i Oslo om en ulikhetskrise som finner sted i verden i dag. 

Vi lærte blant annet mer om utfordringene med å bekjempe ulikhet, hvor det er mangel på selvkorrigerende mekanismer (markedsprosesser som fører til reduksjon i ulikhet) og en rekke selvforsterkende mekanismer (markedsprosesser som øker ulikhet). Deretter fortalte Bertil Tungodden, professor ved NHH, om et studie om folks holdning til ulikhet. Den studien tydet på at holdningen til ulikhet varierer etter hvor i verden vi er, og at ulikhet til en viss grad aksepteres dersom det kan rettferdiggjøres. Studien viste også at ulikhet aksepteres i liten grad dersom det skyldes ren tilfeldighet, og at omfordeling foretrekkes selv om dette er en ineffektiv løsning. Elisabeth Isaksen ved Frischsenteret holdt deretter en presentasjon av utfordringene med klimaøkonomi, og viste til hvordan CO2-prising kan gjøres på en sosial måte, men at politikere er avhengig av støtte og legitimitet i befolkningen. Tilslutt holdt Olof Johansson-Steenman, professor ved Universitetet i Gøteborg, et innlegg om klimaøkonomi. Seminaret var veldig interessant og lærerik, og passet veldig bra i forhold til en rekke kompetansemål i læreplanen.

Del denne artikkelen på: