Det Stavangerske Dampskibsselskabs stipendiefond

Det Stavangerske Dampskibsselskabs Stipendiefond har som formål å gi støtte til høyere utdanning for elever ved St. Olav videregående skole. Stipendet kan deles ut til en eller flere studenter som har tilknytning til Rogaland, og har tatt eksamen ved St. Olav videregående skole. 

Stipendet er beregnet på studenter som studerer eller planlegger å studere en økonomisk/merkantil utdannelse ved et utdannelsessted utenfor Norden. I søknaden må det oppgis hvordan stipendet er tenkt benyttet, opplysninger om universitet/høyskole, studieplan med antatt studievarighet og kostnadsoversikt.

Søknaden sendes skolen. Utdelingen vil foregå i romjulen i lokalene til DSD ASA.

Søknadsfrist: 1. november 2018.

Styret for Stipendiefondet
St. Olav videregående skole
Jens Zetlitzgt. 33, 4008 Stavanger

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson