Big Day of Maths

  • Big Day of Maths
  • Big Day of Maths
  • Big Day of Maths
  • Big Day of Maths
  • Big Day of Maths

Torsdag 14. mars var alle Vg1 elevene på Universitetet i Stavanger på “Den Store Mattedagen”. Etter et supert foredrag av Jo Røislien, deltok elevene på Random walks, Hilbert’s infinite hotel, Launching rockets, Human Markov chains, Rational tangles og de fikk spille spill i UIS sitt nye Dataverksted! Dette var en dag å like matte på!

Se hva UIS skriver på sine hjemmesider om den store mattedagen: 

https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/den-store-mattedagen-article132169-8108.html 

Del denne artikkelen på: