Besøk i retten 27.03.2019

Besøk i retten 27.03.2019

Rettslæreklassen var til stede i Stavanger Tingrett i en straffesak om vinningskriminalitet, tyveri og for brudd på legemiddelloven. 

Elevene møtte opp i rettssalen med store forventninger. Det ble en interessant og lærerik dag hvor de fikk høre innledningsforedraget til aktor Øyvind Haugland, forsvarer Anne Kroken sine bemerkninger til innledningsforedraget, tiltaltes forklaring og fire vitneforklaringer før prosedyren.

Gjennom en slik dag får elevene god kjennskap til hvordan Tingretten fungerer med fagdommer og meddommere og de ser hvor viktig det er at begge parter får legge fram sine synspunkter og beviser i saken før dommen faller. 

Elevene opptrådte eksemplarisk og fikk skryt og godord både fra aktor og fagdommer.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson