17. maifeiring på St. Olav vgs

Tradisjonen tro blir det flaggheising og nasjonalsang på skolen. Deretter møtes elever og ansatte til bespisning på lærerrommet før vi deltar i barnetoget. Vedlagt ligger oversikt over plassering i toget, og kart over oppstillingsplass. St. Olav går som nummer 46 i toget.

Program for dagen er som følger:

09.00: Flaggheising ved Jarle Sæbø. Felles avsynging av nasjonalsangen.

09.00-10.00: Frokost på lærerrommet. Kantinen sørger for mat (diverse pålegg og brødmat). NB: Viktig at vi bruker inngangen ved gymsalen pga. eksamen på IB.

09.25: Tale for dagen, ved miljølærer Arve.

10.00: Vi går samlet ned til byen for oppstilling i barnetoget.

10.20: St. Olav går som nummer 46 i toget, altså langt bak. Dette er oppmøtetidspunkt for dem som ikke er med på frokosten.

Klassen med flest deltakere blir belønnet med pizza. Det samme blir det mest entusiastiske innslaget i toget. 

Del denne artikkelen på: